کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب ها

-پرافتخارترین کتاب ها

همنوایی شبانهٔ ارکستر چوب‌ها رمانی از رضا قاسمی است. این رمان اولین بار توسط نشر کتاب در سال ۱۹۹۶ در آمریکا منتشر شد و بعدها در ایران اجازهٔ انتشار یافت و برنده بهترین رمان اول سال ۱۳۸۰ جایزه هوشنگ گلشیری و بهترین رمان سال ۱۳۸۰ منتقدین مطبوعات شد.

داستان از دیدگاه اول شخص بیان می‌شود و حکایت یک روشنفکر ایرانی است که به فرانسه پناهنده شده و دراتاق زیر شیروانی ساختمانی در پاریس زندگی می‌کند که ساکنانش را چند فرانسوی و ایرانی تبعیدی تشکیل داده اند. نویسنده واقعیت و خیال را در این داستان به هم آمیخته و ساختاری مالیخولیایی ایجاد کرده است.


خرید کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب ها
جستجوی کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب ها در گودریدز

معرفی کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب ها


 کتاب پانزده سگ
 کتاب بلبل
 کتاب خانه گرد
 کتاب 2666
 کتاب جهان چگونه مدرن شد
 کتاب شهر و شهر