کتاب مجموعه پارسیان و من

-پرافتخارترین کتاب ها

در نخستین رمان اسطوره‌ای ایران، اردشیر نوجوانی ست که از جهان معاصر، گام بر زمان می‌نهد و سر از زمانه‌ی ضحاک ماردوش (آژی دهاک) برون می‌آورد. او با نگاهی امروزین و ایرانی و انسانی، زندگی در آن دوران را تجربه می‌کند و در کنار کاوه و فریدون و ایرج و ... با همه زوایای این بزرگ‌ترین ماجرای اسطوره‌ای تاریخ بشر آشنا می‌شود. هستی او در مسیر این حرکت در زمان، متحول و برای رستاخیزی راستین و نهایی آماده می‌شود.


خرید کتاب مجموعه پارسیان و من
جستجوی کتاب مجموعه پارسیان و من در گودریدز

معرفی کتاب مجموعه پارسیان و من از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مجموعه پارسیان و من


 کتاب جهان نو (مدرسه ی قدیم)
 کتاب آن هنگام که نفس هوا می شود
 کتاب شکوفه های ارغوان و شراب نیمروز
 کتاب گیلیاد
 کتاب دوران طلایی
 کتاب پانزده سگ