کتاب مجموعه پارسیان و من

-پرافتخارترین کتاب ها

در نخستین رمان اسطوره‌ای ایران، اردشیر نوجوانی ست که از جهان معاصر، گام بر زمان می‌نهد و سر از زمانه‌ی ضحاک ماردوش (آژی دهاک) برون می‌آورد. او با نگاهی امروزین و ایرانی و انسانی، زندگی در آن دوران را تجربه می‌کند و در کنار کاوه و فریدون و ایرج و ... با همه زوایای این بزرگ‌ترین ماجرای اسطوره‌ای تاریخ بشر آشنا می‌شود. هستی او در مسیر این حرکت در زمان، متحول و برای رستاخیزی راستین و نهایی آماده می‌شود.


خرید کتاب مجموعه پارسیان و من
جستجوی کتاب مجموعه پارسیان و من در گودریدز

معرفی کتاب مجموعه پارسیان و من از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مجموعه پارسیان و من


 کتاب هرگز ترکم مکن
 کتاب سنتائور
 کتاب فارنهایت 451
 کتاب خیابان بوتیک های خاموش
 کتاب بادبادک باز
 کتاب جایی که ماه نیست