کتاب سنتائور

اثر جان آپدایک از انتشارات مروارید - مترجم: سهیل سمی-پرافتخارترین کتاب ها

رمان سنتائور در سال 1963 در آمریکا به چاپ رسید و بلافاصله مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفت. یک سال بعد، جایزه‌ی ادبی «نشنال بوک اوارد» آمریکا را به خود اختصاص داد و سال بعد صاحب جایزه‌ی بهترین رمان خارجی در فرانسه شد. از آن پس کمتر سالی بوده که رمان سنتائور تجدید چاپ نشود.
سنتائور از یک سو بُعدی اساطیری دارد و از سوی دیگر، زندگی معاصر طبقه‌ی متوسط آمریکا را به زیبایی تحلیل می‌کند. کمتر رمانی است که رابطه‌ی پدر و پسر در آن تا این حد زیبا و موجز تصویر شده باشد. این رمان روایت‌گر عشق پسری است به پدرش، پدری که همچون شیرون فرزانه با روح ساده و افکار بغرنجش ناخودآگاه طالب مرگ است.


خرید کتاب سنتائور
جستجوی کتاب سنتائور در گودریدز

معرفی کتاب سنتائور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سنتائور


 کتاب منظر پریده رنگ تپه ها
 کتاب جورج اورول یکی از دوستان من بود
 کتاب مجرمان را بیاورید
 کتاب هنرمندی از جهان شناور
 کتاب جوخه زمان
 کتاب پرندگان زرد