کتاب رئیس جمهور ما

اثر فیلیپ راث از انتشارات ققنوس - مترجم: افشین رضاپور-پرافتخارترین کتاب ها

دوستان گمراه من: ... می‌دانم که شیطان نیز مانند من از شرارتی که می‌توان و باید در دنیا به کار بست عمیقا آگاه است. برای این که اشتباهی پیش نیاید باید بگویم ما در رقابتی مرگبار با پادشاهی نیکی هستیم. شکی ندارم که خداوند صلح به قول خودش قیام کرده تا «ما را زیر پای خویش له کند» و هیچ مانعی او و گروه فرشتگانش را از رسیدن به این هدف باز نخواهد داشت. شیطان می‌گوید هدف ما فقط نگاه داشتن شرارت برای خود نیست، بلکه باید آن را به تمامی هستی گسترش داد، زیرا تقدیر دوزخ این است. باید آن را گسترش داد، زیرا آرمان نیکی نیز تنها حفظ موجودیت خود نیست بلکه در تلاش برای انتشار نیکوکاری است... مخالفت من با شیطان در اهداف جهنم نیست بلکه در ابزارهای رسیدن به این اهداف است؛


خرید کتاب رئیس جمهور ما
جستجوی کتاب رئیس جمهور ما در گودریدز

معرفی کتاب رئیس جمهور ما از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رئیس جمهور ما


 کتاب ارباب حلقه ها (جلد اول)
 کتاب خاطرات
 کتاب وصیت نامه ی فرانسوی
 کتاب زمین انسان ها
 کتاب سیرسه
 کتاب دو خیاط هندی