کتاب بهبود

اثر جوآن سیلبر از انتشارات فرمهر - مترجم: اسماعیل حسینی-پرافتخارترین کتاب ها

سیلبر در این رمان، سرگذشت جمعی از شخصیت های متفاوت را که در اثر تصادف و تقدیر زندگیشان به هم گره می خورد در داستان هایی به هم پیوسته حکایت می کند. او فصل های کتاب را استادانه درهم می بافد و شرایط انسانی را همچون بافت های ارزشمند به تماشا می گذارد. درون مایه ی ثابت تمام داستان های کتاب، سپنجی بودن عمر و توانایی شگفت انگیز انسان ها در سازگار شدن با گردش روزگار است. انسان هایی که لغزش پذیرند و پس از فروافتادن، هریک به نوعی سعی در جبران مافات و رهایی از بار غم و عذاب پشیمانی دارند.


خرید کتاب بهبود
جستجوی کتاب بهبود در گودریدز

معرفی کتاب بهبود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بهبود


 کتاب بازمانده ی روز
 کتاب شام با دوستان
 کتاب برهوت عشق
 کتاب لالایی
 کتاب ملکه ی سرخ
 کتاب زندگی خانوادگی